Asbest- och PCBsanering

Vår kunniga personal utför Asbest- och PCBsanering av alla slag inom hela landet:

  • Asbest- och PCBinventeringar
  • Myndighetskontakter
  • Asbest- och PCBsanering enligt Arbetsskyddsstyrelsens anvisningar
  • Inkapsling, uppmärkning till bortforsling och deponering på godkänd avfallsstation

Kontaktformulär