Rivning


Akonservice AB erbjuder rivningsarbeten av alla dess slag. Bland annat:

  • Rivning/bortforsling av hela/delar av byggnader
  • Demontering av pannor/oljetankar
  • Rivning/skrotning.
  • Rivning av inredning vid ombyggnation.
  • Även rivning av betong- och tegelväggar.

Vi eftersträvar självklart att vårt avfall sorteras enligt de lagar och förordningar som finns.

Våra anställa har goda kunskaper om miljö och hälsa.

Kontaktformulär