Industrirengöring

Rengöring och specialservicearbeten inom industrin.

  • Tvätt
  • Blästring
  • Sprutmålning
  • Högtrycksspolning av värmeväxlare
  • Rengöring av tankar samt övrig utrustning inom processindustrin
  • Mobil sugenhet för stora massor t.ex. sand, singel, kol mm

Kontaktformulär