Om oss

Akon Service AB bildades 1989 och 32 anställda och omsätter ca 25 miljoner kronor per år. Företaget är medlem i Sveriges Byggindustrier, Stockholms Byggmästarförening samt Riv- och Saneringsentrepenörerna. Detta tycker vi är viktigt för oss och våra kunder.

Akon Service AB har specialiserat sig på sanering/renovering och bearbetning av gamla och nya betonggolv, samt även stengolv. Vi innehar ett riksgodkännande för asbestsanering.

Akon Service AB innehar en stor maskinpark med både stora och mindre maskiner. Det innebär att vi kan åta oss såväl stora som små jobb då vi alltid har resurser att tillgå.

Vår personal är mycket kunnig inom vårt verksamhetsområde. Ledningen bakom företaget har 25 års branschvana.

Våra arbetsområden omfattar mellersta och södra Sverige, med huvudkontor i Norrköping.

 

Företagets policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Akon Service AB ska alltid utföra sitt arbete så att kundens förväntningar och samhällets krav på att kvalitet, oskadad miljö och god arbetsmiljö uppfylls.

Företagsledningen informerar årligen samtliga medarbetare, enskilt eller i grupp, om kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystemets innebörd.

Kontaktformulär