KMA

När vi börjar ett projekt upprättar vi en KMA-plan som innehåller kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöplan, ordning- och skyddsregler samt egenkontroller med mera. Detta ger oss kontroll på uppdraget, vilket effektiviserar arbetet och minimerar fel.

KVALITET

Enligt vår kvalitetspolicy ska vi alltid överlämna våra uppdrag i rätt tid, med noll fel till nöjd kund. Våra kunder skall känna trygghet med att vi alltid avlämnar entreprenader med kvalitén i centrum genom:

 • Planering före rivning/sanering samt under utförandet. Levande egenkontroller som ser till att vårt mål är att göra rätt första gången och låta nollfelsprincipen vara en ledstjärna.
 • Väl dokumentation under utförande samt avlämnande av relationshandlingar.
 • Att tillsammans med våra kunder planera och diskutera eventuella lösningar där kvalitén och miljötänkandet kan förbättras.
 • Åtgärdandet av eventuella anmärkningar inom tidsplanen.
 • Positivt tänkande i alla lägen, trevlig attityd, yrkesskicklig personal.
 • En städad arbetsplats.

MILJÖ

Akon Service i Stockholm AB arbetar efter en miljöpolicy där vi långsiktigt ställer miljötänkandet i centrum:

 • Omhändertagande av avfall och farligt avfall på rätt sätt.
 • Planering av vårt arbete för att minimera transporter mm.
 • Samarbete med leverantörer, underentreprenörer och projektörer som har ett långsiktigt miljötänkande.

ARBETSMILJÖ

Akon Service i Stockholm AB skall tillsammans med våra medarbetares engagemang och lyhördhet medverka till en säker och god arbetsmiljö genom:

 • Riskfyllda arbeten kartläggs och utvärderas. Åtgärder vidtas för att minimera riskerna på våra arbetsplatser.
 • Alla anställda känner trygghet och visar respekt mot varandra. Mobbing accepteras inte.
 • Alla har rätt utrustning med sig för att kunna utföra sitt arbete.
 • Arbetsplatserna hålls rena och snygga.
 • Se till att alla trivs och innehar rätt utbildning.
 • Alla som vistas på arbetsplatsen ska vara och bete sig professionellt.

 

ID06

ID06 – Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen

Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt för att eliminera svartarbete samt ekonomisk brottslighet men även för att kunna stärka upp den sunda konkurrensen.

ID06 innebär i korthet att:
Uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen, alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation, alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka eller dylikt, uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket.

Kontaktformulär